Czy warto założyć spółkę?

20 września 2018 Zakładanie działalności

Najważniejszym aspektem zakładania spółki jest odpowiedni dobór wspólników. Nierozsądny wybór może skutkować kłopotami. Najczęstszą przyczyną problemów są pieniądze. Ważne jest to, żeby od razu rozplanować kwestie związane z udziałami. Zadowalający podział jest niezwykle istotny. Spółka oznacza wspólne dążenie do sukcesu, a zatem musimy pamiętać o tym, aby traktować się wzajemnie z szacunkiem i realizować wspólnie postawione przed sobą cele.

Spisanie umowy - kwestie zabezpieczające

Nie unikniemy zapewne wszelkich nieporozumień, ponieważ spory są nieuniknione. Często dotyczą one wkładu pracy w prawidłowe funkcjonowanie spółki. Warto choć częściowo się przed nimi zabezpieczyć spisując konkretną i szczegółową umowę. Taki dokument, w połączeniu z zaufaniem do wspólników może być nieoceniony. Co powinno się znaleźć w tego rodzaju umowie?

Szczególnie istotne są dwie podstawowe kwestie:

  • umowa powinna być skuteczna i możliwa do wykonania zarówno, gdy spółka dobrze prosperuje, jak i wtedy, kiedy gorzej nam się wiedzie
  • przelewy powinny być autoryzowane podpisami wspólników, ze względów bezpieczeństwa i w celu zminimalizowania ryzyka przeprowadzenia nieautoryzowanej transakcji

Te dwie proste kwestie mogą naprawdę pomóc nam przetrwać w zgodzie. W końcu przezorność jest zaletą, a bezpieczeństwo priorytetem. Dodatkowo spółka powstaje po to, aby osiągnąć wspólny cel - musimy nad nim pracować bez względu na sytuację. Jeśli osiągamy sukcesy - spróbujmy uczynić je bardziej spektakularnymi. Jeśli natomiast mamy kryzys, postarajmy się z niego wyjść obronną ręką.

Czy spółka jest dobrym rozwiązaniem?

Osoby, które działają w formie spółki mają różne opinie na temat słuszności podjętej przez nie decyzji. Jedni są zadowoleni, inni wręcz przeciwnie. Na przestrzeni wielu lat powstają konflikty o proporcjonalność wynagrodzenia w stosunku do wkładanej pracy, a także o zasadność podejmowania pewnych działań. Nierzadkie są również różnego rodzaju spory pomiędzy wspólnikami. Ci, którzy dopiero rozważają założenie spółki mogą mieć poważne wątpliwości i nie jest to nic dziwnego. Działanie w grupie zawsze jest ryzykowne, a jego powodzenie często zależy od relacji pomiędzy partnerami i osobistych predyspozycji. Jeśli mamy podstawy, aby sądzić, że nasi partnerzy będą rzetelnie pracować razem z nami i możemy im zaufać, decyzja o założeniu spółki może być dobra. Jeżeli jednak nie jesteśmy pewni naszych wspólników, albo niekoniecznie dobrze czujemy się w grupie, lepiej zastanowić się nad działaniem solo.

20 września 2018 Zakładanie działalności

0 Komentarze