Różnice pomiędzy leasingiem operacyjny, a leasingiem finansowym.

29 sierpnia 2018

Leasing jest szybką  i tanią formą finansowania, która skierowana jest głównie do przedsiębiorców. Możemy wyróżnić dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Zazwyczaj znacznie częściej przedsiębiorcy wybierają leasing operacyjny. Jednak w sytuacji gdy okazuje się, że jest on nieopłacalny, wtedy brany pod uwagę jest leasing finansowy. Poniżej opis przedstawiający jakie są podstawowe różnice w tych dwóch formach finansowania.

Okres trwania umowy leasingowej.

Jest to pierwsza i podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami finansowania. Podczas leasingu operacyjnego okres trwania umowy jest krótszy, niż czas amortyzacji przedmiotu, który jest leasingowany. Jednak nie może być on krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego lub gdy sytuacja dotyczy nieruchomości okres ten nie może być dłuższy niż 10 lat.
Leasing finansowy nie posiada limitu czasu trwania umowy. Jednak w praktyce rzadko kiedy okres ten wynosi więcej niż 5 lat.

Strona, która dokonuje amortyzacji środka trwałego.

Podczas leasingu operacyjnego, odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez firmę leasingową. Odwrotna sytuacja ma miejsce podczas leasingu finansowego. Tutaj odpisy amortyzacyjne od przedmiotu dokonywane są przez leasingobiorcę. Kosztem są tylko odsetki od rat leasingowych.

podatek leasingowy

Jaki jest cel umowy leasingowej?

Leasing operacyjny pozwala na używanie przedmiotu umowy oraz daje możliwość na wykupienie go po zakończeniu okresu trwania umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Wartość wykupu określana jest i zależy od czasu trwania umowy, a także stawki amortyzacji. Natomiast w leasingu finansowym celem jest używanie środka trwałego i konieczny jego zakup po zakończeniu czasu trwania umowy. Nie ma tu określonej wartości wykupu, ponieważ kwota ta spłacana jest w każdej racie leasingowej i leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego od razu po zakończeniu czasu trwania umowy.

Podatek VAT odprowadzany od leasingu.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma formami leasingu jest taka, że leasing operacyjny w świetle przepisów traktowany i rozumiany jest jako usługa. Natomiast leasing finansowy rozumiany jest jako dostawa towaru. Właśnie dlatego dla leasingu operacyjnego naliczana jest stawka VAT w wysokości 23% dla każdej raty leasingu i podlega ona odliczeniu. Jedynym wyjątkiem odnośnie odliczenia tej kwoty podatku jest sytuacja gdy leasing dotyczy motocykli albo samochodów osobowych. W leasingu finansowym cały podatek VAT wpłacamy z góry w momencie kiedy zostaje uiszczona pierwsza wpłata. 

Artykuł opublikował redaktor portalu auto-online.pl

29 sierpnia 2018

0 Komentarze