Jak założyć działalność gospodarczą?

17 czerwca 2019 Zakładanie działalności

Działalność gospodarcza i własny biznes to marzenie nie jednego etatowego pracownika, który cechuje się kreatywnością i wysokim poziomem ambicji. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że aby prowadzić firmę nie wystarczy tylko ogłosić się szefem — przede wszystkim trzeba mieć dobry biznesplan, dużo czasu i cierpliwości oraz silną i charyzmatyczną osobowość. Mimo to warto dążyć do spełnienia swoich celów i spróbować swoich sił prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, która gwarantuje znaczną swobodę w kwestii pracy i biznesu.

Wpis do CEIDG, czyli pierwszy krok w kierunku działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem w kierunku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest sporządzenie biznesplanu i skonkretyzowanie swojej działalności. Posiadając te informacje znacznie łatwiej będzie nam przystąpić do dalszych etapów na drodze w kierunku własnej działalności gospodarczej. Mając sporządzony biznesplan należy udać się do urzędu gminy, gdzie złożymy wniosek o wpis do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. W takim wniosku muszą znaleźć się informacje, takie jak firmowy adres siedziby, NIP, PESEL, pięcioznakowy kod działalności ułożony na bazie Polskiej Klasyfikacji Działalności, dane kontaktowe do przedstawiciela firmy, rodzaj opodatkowania przedsiębiorstwa, datę rozpoczęcia działalności oraz dane rachunków bankowych.

ZUS ZUA oraz ZUS ZZA

Zakładanie działalności gospodarczej nie kończy się jednak na wpisie do CEIDG. Taką działalność należy również zarejestrować do ZUSU. W tym celu należy się udać do jednej z jego placówek, a następnie wypełnić formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Pierwszy z nich składamy, jeśli reprezentant jest ubezpieczony zdrowotnie i społecznie, natomiast drugi wariant obowiązuje zainteresowanych, którzy podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dodatkowym udogodnieniem dla młodych przedsiębiorców jest ulga na start, o którą należy złożyć wniosek. Jest to ulga, która umożliwia zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS na okres pierwszych sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia działania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Deklaracja VAT-R

Ostatnim krokiem jest złożenie deklaracji VAT-R, której celem jest aktualizacja danych o naszym przedsiębiorstwie, dotyczących podatku od towaru i usług. Dzięki takiej deklaracji młody przedsiębiorca ma możliwość podjęcia decyzji o tym, czy wyraża chęć pozostania czynnym podatnikiem, czy na mocy ustawy prawnej zwolnić się z tego obowiązku.

Konsultacje: Marek Szymała z kancelarii prawnej we Wrocławiu

 

Artykuł partnera

17 czerwca 2019 Zakładanie działalności

0 Komentarze