Jak założyć swoją własną firmę?

14 września 2018 Zakładanie działalności

Z roku na rok wprowadzane są coraz to nowsze udogodnienia i ułatwienia dla osób, które chcą założyć swoją firmę. Pomimo tego, wciąż istnieją restrykcyjne warunki, związane na przykład z koniecznością wypełnienia odpowiedniej dokumentacji. Poniższa instrukcja wyjaśnia w prosty sposób, jak założyć swoją własną firmę. Wskazówki są aktualne według stanu prawnego na rok 2018.

Dużą część kroków możemy wykonać za pośrednictwem internetu. Należy wejść na stronę firma.gov.pl i znaleźć na niej oraz wypełnić formularz CEIDG, czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Szczegółowa instrukcja wypełnienia tego formularza znajduje się na stronie, dlatego warto się z nią zapoznać. Są tak również informacje dotyczące wysyłania oraz podpisywania formularza. Wszystkie informacje powinno się przeczytać dokładnie i z należytą starannością, ponieważ często korzystanie z łatwiejszych formularzy, oferowanych na przykład przez niektóre banki, wiąże się z dodatkowymi warunkami.

Ten sam formularz będzie służył nam w przyszłości do zmiany danych naszej firmy. Od zaistnienia zmiany mamy 7 dni aby wprowadzić je na stronie internetowej. Wyjątkiem jest NIP, który pojawia się w odpowiednim miejscu automatycznie.

Następne kroki związane są z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, do którego należy złożyć jeden z dwóch podstawowych dokumentów:

  • ZZA - obejmuje rejestrację wyłącznie do składki zdrowotnej (jeżeli chcemy skorzystać z tak zwanej ulgi na start lub gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnej pensji krajowej);
  • ZUA - obejmuje rejestrację do wszystkich składek (we wszystkich pozostałych sytuacjach, również przy rejestracji do małego ZUSu).
  • W przypadku zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy wypełnić również formularz ZCNA.

Przy zakładaniu firmy niezwykle istotny jest również numer NIP, który pozostaje niezmieniony. Osobisty numer NIP zostaje równocześnie numerem firmy w momencie, w którym ona powstaje. Jeżeli do tej pory nie posiadaliśmy NIPu, to zostaje on nam nadany przez Ministerstwo na podstawie wypełnionego przez nas wniosku CEIDG. Powinien pojawić się już w ciągu 3 dni od podpisania wniosku. 

Zakładając własną firmę należy zadbać także o konto bankowe. Aby założyć odpowiedni rachunek firmowy, należy posiadać dowód osobisty oraz oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z systemu CEIDG). Jeżeli założyliśmy już firmowe konto bankowe, należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wypełnić wniosek, który aktualizuje dane w CEIDG.

14 września 2018 Zakładanie działalności

0 Komentarze