Oznakowanie opakowań substancji chemicznych – co warto wiedzieć?

11 kwietnia 2019 Zakładanie działalności

Praktycznie każda firma, która specjalizuje się w wytwarzaniu towarów, musi pamiętać o opakowaniach. Istotne jest także, aby zamieścić na nich pełną informację dotyczącą produktu. Odnosi się to między innymi do zidentyfikowanych zagrożeń, zwłaszcza w przypadku substancji chemicznych. Jest to zgodne z rozporządzeniem Unii Europejskiej. Według zapisów prawnych każda firma ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Wiąże się to z przygotowaniem pełnej dokumentacji. Jest to szczególnie ważne przy przewożeniu oraz przechowywaniu substancji chemicznych. Jeden błąd może bowiem mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia bądź życia innych ludzi. 

Informacje na etykietach

Każdy chemiczny produkt musi być odpowiednio opisany. Na etykietach znajdziemy między innymi następujące informacje: 

  • nazwę substancji, 
  • klasyfikację potencjalnego zagrożenia, 
  • czy produkt jest substancją wybuchową, 
  • międzynarodowe identyfikatory produktu,
  • piktogramy, które określają zagrożenie,
  • nazwę, adres oraz telefon kontaktowy producenta.

Istotna jest także dokładna instrukcja przewozu substancji. Dodatkowo opakowanie substancji zagrażających człowiekowi w jakikolwiek sposób musi być tak skonstruowane, aby jego zawartość nie wyciekła na zewnątrz. Opis produktu powinien być natomiast wykonany tak, aby nie uległ zniszczeniu, zatarciu, bądź wyblaknięciu. Dzięki temu użytkownicy będą mogli bezpiecznie korzystać z naszych produktów.

oznakowanie opakowań

Oznakowanie opakowań – komu zlecić?

Substancje chemiczne to nieodłączna część praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Jednak nie każdy jest świadomy, jakie niebezpieczeństwa mogą powstać podczas złego przechowywania lub transportu chemikaliów. Żadna etykieta nie może być stworzona według osobistego „widzimisię” producenta. Z pomocą przychodzą wyspecjalizowani pracownicy firmy Consultchem. Jest to przedsiębiorstwo, które już od wielu lat wspiera swoich klientów w produkcji etykiet zawierających odpowiednie oznakowanie substancji chemicznych. 
Nie tylko etykiety będą potrzebne przy produkcji substancji chemicznych. Istotne są pełne karty charakterystyki. Consultchem przygotuje pełną dokumentację. Dodatkowo można liczyć na wykonanie profesjonalnego tłumaczenia na wiele różnych języków. W tym wypadku trzeba mieć świadomość, że samodzielne przetłumaczenie tekstu może nie spełniać standardów europejskich. Nie każdy zna specjalistyczne słownictwo, dlatego łatwo popełnić błąd. Jeśli natomiast chcemy przygotować materiały reklamowe na zagraniczny rynek, to także warto skorzystać z usług firmy Consultchem. 

Poprawne oznakowanie substancji chemicznych jest też istotne, gdy już doszło do wypadku. Jeśli etykieta była wykonana zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, ale osoba, która przechowywała bądź zajmowała się transportem produktu, nie zastosowała się do zaleceń, nie może rościć sobie prawa do odszkodowania. Dlatego najlepiej zdecydować się na pomoc specjalistów, którzy doskonale wiedzą, jak oznakować poszczególne substancje chemiczne. 

11 kwietnia 2019 Zakładanie działalności

0 Komentarze