Agregaty wody lodowej chłodzone wodą lub powietrzem. Charakterystyka

17 czerwca 2019 Zakładanie działalności

Agregat wody lodowej służy przede wszystkim do odprowadzania ciepła z cieczy, co następuje w procesie klimatyzacji. Urządzenie można podzielić na te, które dostarczają powietrza i te które dostarczają cieczy o niskiej temperaturze, która została określona dla danych warunkach. Agregat wykorzystuje się głównie do utrzymywania precyzyjnych procesów technologicznych, które wymagają odpowiednich parametrów powietrza. 

Instalacja wody lodowej jest praktyczną alternatywą dla systemów klimatyzacji freonowej. Układ wody lodowej składa się z agregatu wody lodowej oraz wewnętrznych odbiorników chłodu, które połączone są instalacją hydrauliczną. Dodatkowo urządzenie to można urozmaicić i wyposażyć je w pompę ciepła, która zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. Cały proces instalacji wody lodowej przypomina nic innego jak system ogrzewania, z tym, że w tym przypadku użyto wody zimnej. 

Gdzie można wykorzystać agregat wody lodowej?

 • W przemyśle spożywczym
 • W przemyśle farmaceutycznym
 • W przemyśle tworzyw sztucznych 
 • W czasie obróbki metali
 • W odlewania środków chemicznych
 • W procesie wytwarzania papieru i cementu
 • Do chłodzenia zasilaczy i stacji energii elektrycznych
 • Do wytwarzania półprzewodników, sprężonego powietrza 
 • Do ochładzania urządzeń, np. leserów czy rezonansu magnetycznego (w medycynie).

agregat wody lodowej

Zalety i wady agregatów wody lodowej chłodzonych wodą lub powietrzem

Proces chłodzenia może mieć charakter scentralizowany lub zdecentralizowany. Czym się różnią? Pierwszy z nich sprawdzi się szczególnie w przypadku pracy ciągłej. Drugi zaś, przeznaczony jest do sytuacji, w której procesy wymagają tej samej temperatury. Istnieje bowiem wiele możliwości tworzenia układów mieszanych. 

Monobloki czyli agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem najczęściej znajdują się na zewnątrz budynku. To najczęściej spotykany, a zarazem najtańszy system wody lodowej. Posiadają one minimalne rozmiary, niskie koszty inwestycyjne oraz instalacyjne. Co więcej, możliwe jest wbudowanie modułu hydraulicznego. Zainstalowanie agregatu ze skraplaczem chłodzonym powietrze ogranicza powierzchnię maszynowni w budynku. Wadą jest ograniczenie zakresu temperatury pracy urządzenia. 

* Więcej na stronie firmy Energycool

Agregat, który chłodzony jest cieczą to nieco droższe rozwiązanie, które jednak daje lepszy komfort użytkowania. Dlaczego? Ich praca jest dużo cichsza, wykazuje większą wydajność, a do tego posiada kompaktowe rozmiary. Zaletą jest zastosowanie wody jako czynnika oziębianego, brak ograniczenia odległości pomiędzy wymiennikiem zewnętrznym i agregatem, możliwość odzysku ciepła skraplania. Dodatkowo możliwa jest praca agregatu przy praktycznie dowolnej temperaturze zewnętrznej.

Układ wody lodowej funkcjonuje prawidłowo, a jest to możliwe wtedy, gdy:

 • Wykonany jest bilans obciążenia cieplnego budynku, według którego dobierana jest moc agregatu wody lodowej;
 • Dopasowany został odpowiedni typ klimakonwektora do każdego z pomieszczeń;
 • Została przeprowadzona weryfikacja dobranych urządzeń w celu prawidłowego zaprojektowania instalacji hydraulicznej;
 • Nastąpił montaż urządzeń w tym instalacji hydraulicznej;
 • Został przeprowadzony rozruch i regulacja układu.
17 czerwca 2019 Zakładanie działalności

0 Komentarze