Etykieta produktu chemicznego: co powinna zawierać

26 lutego 2021 Prowadzenie firmy

Produkty chemiczne są obecnie w powszechnym obrocie na rynku. Kupowane są zarówno w celu wykonywania specjalistycznych prac, jak i do realizowania obowiązków typowo domowych. Każda firma zajmująca się ich sprzedażą, bierze na swoje barki spory ciężar. Są to bowiem substancje potencjalnie niebezpieczne, które przy nieprawidłowym użytkowaniu mogą negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, a nawet bezpośrednio zagrozić życiu. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby stworzyć odpowiednią i solidną etykietę produktu chemicznego. Musi być ona nie tylko zgodna z wymogami prawnymi w danym kraju, ale pomagać użytkownikowi korzystać z produktu w sposób bezpieczny. Tylko taki fachowy opis sprawi, że firma będzie mogła legalnie działać na rynku i nie spotka się również z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Produkt chemiczny, czyli jaki? PRZYKŁADY

Na rynku dostępnych jest mnóstwo produktów chemicznych, w których składach występują chemikalia potencjalnie zagrażające życiu człowieka. Mogą one podrażniać skórę, drogi oddechowe, wywoływać wysypkę. Nie wolno ich spożywać. Do takich grup produktów zaliczają się między innymi silne środki czyszczące do kuchni oraz łazienki. Produkty do udrażniania rur, usuwania pleśni ze ściany czy też resztek cementu, także tworzone są na bazie takich substancji chemicznych. Z wielu z nich, korzysta się zatem w domu. Dlatego tym bardziej istotne jest aby miały one odpowiednie oznakowania oraz były przechowywane z dala od najmłodszych.

Co zawiera etykieta produktu chemicznego?

Każda etykieta produktu chemicznego, musi zawierać niezbędne informacje służące do tego, aby użytkownik mógł bezpiecznie go wykorzystywać. Przede wszystkim każda etykieta musi być trwale przytwierdzona do co najmniej jednego boku konkretnego produktu chemicznego. Znaki powinny być na tyle duże, aby można było je łatwo odczytać, a sama etykieta musi odróżniać się od tła, by móc szybko ją odnaleźć. Co do etykiet są również pewne wymagania względem ich wielkości, których również należy pilnować przed wpuszczeniem produktu na rynek. Etykieta powinna być w języku urzędowym państwa, w którym jest wprowadzana ona do obrotu. Z reguły etykiety są jednak od razu tworzone w kilku językach, ponieważ produkt trafia na kilka rynków.

Na etykiecie musi znajdować się identyfikator. Musi zawierać zarówno nazwę handlową produktu bądź też zastosowanie i substancję wpływającą na jego klasyfikację. Na etykietach produktów chemicznych muszą znajdować się również piktogramy alarmujące o tym, z jakimi zagrożeniami może spotkać się użytkownik. Mogą być to potencjalne zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia czy też dla środowiska. Ponadto na etykiecie konieczne jest również umieszczenie różnych haseł ostrzegawczych, przykładowo "działa drażniąco na oczy". Na etykiecie zgodnie z normami trzeba umieścić również wszelkie informacje uzupełniające. Więcej przeczytasz na https://consultchem.pl/.

Ważne oznaczenia, na które warto zwrócić uwagę

Na etykietach można znaleźć pewne zwroty, zwane zwrotami P. Są one bardzo istotne i chcąc skorzystać z jakiegoś produktu, zawsze warto zwrócić na nie uwagę. Zwrot P1 ma kategorię ogólną i odnosi się do takich zapisów jak przykładowo: przed użyciem należy przeczytać etykietę. Zwrot P2 ma kategorię zapobieganie. Może dotyczyć przykładowo zapisu: należy używać w atmosferze obojętnego gazu. Natomiast zwrot P3 ma kategorię reagowanie i brzmi chociażby: umyć dużą ilością wody. Przykładowo gdy produkt dostanie się do oczu, wówczas w większości wypadków jest to odpowiednia reakcja na zaistniałą sytuację. Zwrot P4 tyczy się natomiast bezpośrednio przechowywania produktu. Przykładowo na etykiecie może znaleźć się zapis, aby przechowywać go w dobrze wentylowanym miejscu. Natomiast zwrot P5 odnosi się do usuwania. Takie produkty lub też opakowania po nich, zazwyczaj nie mogą być wyrzucane do zwykłych kontenerów ze względu na to, że zawierają jeszcze śladowe ilości substancji potencjalnie niebezpiecznych. Taki zapis informuje zatem o tym, że należy wywieźć je do odpowiednich miejsc, gdzie są one poddawane utylizacji.

26 lutego 2021 Prowadzenie firmy

0 Komentarze