Domestos w przedsiębiorstwie - czy potrzebna jest karta charakterystyki?

15 marca 2022 Prowadzenie firmy

Na pracodawcach spoczywa szereg obowiązków wynikających z Kodeksu pracy. Jednym z nich jest sporządzanie kart charakterystyki dla każdej substancji niebezpiecznej, którą pracownicy stosują w związku z wykonywaną pracą. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie dotyczy to substancji lub mieszanin, które są wyraźnie niebezpieczne (np. nie dotyczy to benzyny, azbestu lub innych rodzajów rozpuszczalników). Dotyczy to również środków myjących lub środków powszechnie stosowanych do czyszczenia łazienek firmowych.

Obowiązki pracodawcy

Artykuł 221 SS2 Kodeksu Pracy mówi, że niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych lub substancji niebezpiecznych bez posiadania spisu tych substancji i kart charakterystyki oraz opakowań chroniących przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Co to oznacza dla pracodawcy? Na przykład dla właściciela firmy sprzątającej, którego pracownicy w trakcie wykonywania codziennych zadań używają środków czystości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca jest odpowiedzialny za określenie, które substancje są niebezpieczne, oraz za sporządzenie ich wykazu.

Domestos karta charakterystyki

Domestos karta charakterystyki

Łatwo jest określić, czy dana mieszanina lub substancja jest niebezpieczna w kontekście produktów handlowych. Każdy producent, który rozprowadza towary w Unii Europejskiej, jest prawnie zobowiązany do stworzenia karty charakterystyki dla każdego produktu, który jest wymagany. Przykładową kartę charakterystyki substancji chemicznej można znaleźć tutaj.

Jedynym działaniem pracodawcy w tym przypadku jest zachowanie karty charakterystyki produktu. Nie jest to skomplikowane. Producenci substancji chemicznych (dotyczy to również Domestosu) zazwyczaj udostępniają je na swoich stronach internetowych, skąd każdy może je pobrać.

Dowiedz się więcej o wymogach kart charakterystyki na stronie http://pomoc-chemiczna.pl/a,fzvx

Jaki jest termin, w którym pracodawca musi zadbać o sporządzenie karty?

Pracodawcy, którzy produkują substancje chemiczne lub stosują substancje chemiczne pochodzące spoza Unii Europejskiej, są zwolnieni z obowiązku przestrzegania przepisów unijnych. Nie mają oni obowiązku dostarczania odbiorcom kart charakterystyki zgodnych z unijnym rozporządzeniem REACH. Za przygotowanie karty charakterystyki odpowiedzialny jest pracodawca. Najlepiej jest znaleźć firmę, która ma uprawnienia do sporządzania kart charakterystyki substancji chemicznych i zlecić jej to zadanie.

15 marca 2022 Prowadzenie firmy

0 Komentarze