Jak napisać projekt unijny, który zdobędzie dofinansowanie?

19 października 2021 Prowadzenie firmy

Fundusze europejskie są jednymi ze źródeł finansowania własnego biznesu. Jednak zanim pojawi się dotacja na koncie firmowym, musimy przebrnąć przez cały gąszcz formalności oraz dokumentów. Przychodzą tutaj z pomocy firmy, których zadaniem jest pisanie projektów unijnych. Opłata pobierana jest na starcie, czy też jako procent pozyskanej kwoty dotacji. Poniżej nieco rozszerzymy ten temat.

Pisanie wniosków unijnych skonsultuj ze specjalistami

Jak każde ułatwienie korzystanie z firm oferujących pisanie projektów unijnych generuje pewne koszty. Koszty nie są jednakowe. Cena usług jest bezpośrednio uzależniona od trzech składowych. Mowa o wymaganych w konkursie dokumentów, wielkości danego projektu, czy też poziomu dopasowania projektu do wymogów konkursu. W konkursach najczęstszych ceny oscylują wokół poziomu między 6 a 12 tysięcy złotych netto i dwa do pięciu procent wartości pozyskanej dotacji, a więc tak zwanej premii za sukces.

Musimy mieć świadomość, że nie każdy projekt wsparty może być taką usługą. Podpisujemy umowę na wykonanie usługi z klientem, który już wstępnie jest zweryfikowany pod kątek możliwości ubiegania się o dotacje w danym naborze. W skład oferty najczęściej wchodzi opracowanie wniosku razem z wymaganymi załącznikami, do których zaliczyć możemy studium wykonalności, czy też harmonogramy, biznes plan oraz wszelkie rodzaju zestawienia i oświadczenia wymagane w naborze.

Przedsiębiorca musi się przygotować odpowiednio. Musi już wcześniej mieć wszelkie dokumenty związane z zaplanowaną inwestycją. Mowa tutaj o kosztorysie inwestorskim, decyzjach administracyjnych wszelkiego rodzaju, sprawozdania finansowe oraz oferty na planowane do zakupu trwałe środki.

To wszystko zajmuje masę czasu. Dlatego też przedsiębiorca powinien zacząć przygotowania do aplikacji ze sporym wyprzedzeniem. W innym wypadku możemy nie zdążyć ze wszelkimi dokumentami formalnymi o urzędowym charakterze. Alternatywa do uzyskania środków pochodzących z funduszy europejskich mogą być pożyczki inwestycyjne preferencyjne o oprocentowaniu, na przykład zero, jeden lub też 1,85 procent. Szczególnie gdy w konkretnym obszarze nie ma już kompletnie żadnych programów wsparcia.

Na rynku znajdziemy sporo podmiotów, które przygotowują do aplikowania o zewnętrzne środki. Jednak nie każdy z nich posiada wiedzę odpowiednią. Każdy przedsiębiorca powinien zweryfikować wiarygodność doradcy, sprawdzić jego referencje i tak dalej. Niestety możemy natrafić pseudo doradców, którzy zapłacili nawet kilka tysięcy złotych na daremno. Czasami klienci bywają łatwowierni i wierzą, że dostaną na wszystko dotacje. Aby móc przeciwdziałać wspomnianym sytuacjom, można zadzwonić do punktów informacyjnych bezpłatnych, działających przy każdym urzędzie. Możemy się tam dowiedzieć wszystkich szczegółów.

Innym niezmiernie często popełnianym błędem jest niestosowanie się do wszelkich wskazówek doradców, w tym dosyć uporczywe próby aplikacji o finansowanie pozycji kosztowych niedozwolonych. Niespójność, nieporządek oraz także niedokładność w historycznych danych oraz także niezbędnych dokumentach do aplikowania skutecznego (w pozwoleniach, finansowych sprawozdaniach, rejestrach oraz pełnomocnictwach).

Pisanie projektów unijnych

Pamiętaj o wymogach formalnych!

Musimy koniecznie pamiętać o formalnych wymogach. Gdy rozpatruje się wniosek, Komisja ocenia w pierwszej kolejności wniosek pod samym kątem zgodności z formalnymi wymogami - czy we wniosku wszędzie są podpisy, czy wniosek jest kompletny oraz zawiera wszelkie załączniki. Jeśli spełniamy formalne kryteria, wniosek poddany zostanie merytorycznej ocenie.

Po pierwsze jest sprawdzana treść projektu oraz to, w jakim konkretnie stopniu projekt realizuje cel programu, z którego chcemy otrzymać dotację. Po drugie jest oceniana możliwość wykonania projektu. Po trzecie się bada zgodność wniosku z merytorycznymi wymogami.

Wniosek o dotację z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest oceniany na podstawie karty oceny wniosku, w której są przyznawane punkt. Większa ilość punktów zgromadzonych daje większą szansę na uzyskanie dotacji unijnych. W związku z tym im projekt bardziej atrakcyjny oraz opisany rzetelnie tym mamy więcej punktów do zdobycia.

Na pewno pisanie projektów unijnych nie jest prostym zadaniem. Jeśli się na tym kompletnie nie znamy, to pomyślmy od razu o firmie, która oferuje pisanie projektów unijnych. Jak już wiemy, jest ich sporo na rynku i mamy w czym wybierać. Wybierzmy firmę, która będzie najlepsze i dzięki jej ciężkiej pracy uda się osiągnąć zamierzony przez nas cel. Naprawdę warto.

19 października 2021 Prowadzenie firmy

0 Komentarze