Notarialne poświadczenie podpisu - co warto wiedzieć na ten temat?

22 lipca 2022 Prawo & Podatki

Aby uznać ponad wszelkie wątpliwości autentyczność podpisu, niezbędne może okazać się notarialne poświadczenie. Jest ono kluczowe chociażby w przypadku zbywania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Co powinniśmy wiedzieć o notarialnym poświadczeniu podpisu? Kiedy jest to niezbędne działanie? Kto wydaje ten dokument? Jak długo należy czekać na notarialne poświadczenie podpisu? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Notarialne poświadczenie podpisu - podstawowe informacje

Notarialne poświadczenie podpisu, jak sama nazwa wskazuje, to złożenie podpisu środkiem pisarskim w obecności notariusza. Notariusz może poświadczyć złożony w jego obecności podpis, należy jednak pamiętać, że niezbędne jest ustalenie tożsamości persony, która ten podpis składa. Właśnie z tego powodu niezbędne jest ukazanie dokumentu tożsamości- może nim być dowód osobisty bądź paszport, w zależności od indywidualnych preferencji. W tym miejscu należy zauważyć, że z notarialnym poświadczeniem podpisu wiąże się domniemanie nie tylko autentyczności, ale również istnienie dokumentu w dacie poświadczenia. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, ze badanie treści danego pisma nie jest obowiązkiem notariusza. Co więcej, dokument nie zmienia swojego charakteru na urzędowy, co najwyżej zyskuje urzędową klauzulę poświadczeniową, o czym wiele osób zapomina. Szczegółowe informacje na temat tego, co powinno zawierać poświadczenie własnoręczności, znaleźć możemy na stronie https://notariusz-rusek.pl/czynnosci/poswiadczanie-wlasnorecznosci-podpisu/

Kiedy niezbędne jest notarialne poświadczenie podpisu?

Część osób zastanawia się, w jakich sytuacjach poświadczenie podpisu jest niezbędne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto nieco dogłębniej zapoznać się z prawem. Otóż przepisy jednoznacznie określają, w przypadku jakich dokumentów autentyczność podpisu musi być potwierdzona. Przede wszystkim jest to umowa zbycia udziałów- jest to szczególnie popularne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto również wspomnieć o umowach zbycia, ustanowienia użytkowania bądź wydzierżawienia przedsiębiorstwa. Poświadczenie jest niezbędne, jeśli chodzi o wzory podpisów osób, które reprezentują spółkę, a także w przypadku dokumentów, które wymagają wpisu do księgi wieczystej. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że coraz częstszym zjawiskiem jest poświadczanie podpisów w sytuacjach, kiedy prawo tego nie wymaga. Co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? Otóż notarialne poświadczenie podpisu dołączane jest do umowy sprzedaży samochodów, pełnomocnictw, jak również protokołów uzgodnień przyszłych transakcji.

Notarialne poświadczenie podpisu

Kto wydaje ten dokument?

Notarialne poświadczenie podpisu, jak można wywnioskować na podstawie nazwy, odbywa się w obecności notariusza. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że podpis poświadczany przez notariusza każdorazowo musi być oryginalny, czyli nakreślony przez daną osobę za pośrednictwem wybranego środka pisarskiego. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której do poświadczenia własnoręczności podpisu dochodzi w jakikolwiek sposób. Współczesne możliwości w zakresie rozwiązań informatycznych mogą przysporzyć wiele możliwości. Jednak podpisy muszą być sporządzone w sposób trwały, czyli taki, który uniemożliwia zmianę bądź usunięcie treści. Ołówek czy długopis zmazywalny nie wchodzi zatem w grę. Notariusz przed poświadczeniem sprawdza tożsamość drugiej strony, informuje o charakterze, jak również o potencjalnych skutkach poświadczenia. Dodatkowo upewnia się czy osoba podpisująca zdaje sobie sprawę ze skutków dokonywanej czynności, jednocześnie weryfikuje czy czynność jest zgodna z prawem. 

Jak długo należy czekać na notarialne poświadczenie podpisu?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak długo należy czekać na to, aby notarialnie poświadczyć podpis. Otóż trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każdorazowo powinniśmy bowiem skontaktować się z notariuszem. Często jego grafik jest dość napięty, w konsekwencji niezbędne jest poczekanie kilku dni. Istnieją jednak sytuacje, w których proces ten jest znacznie krótszy. Jest to również kwestia zależna od nas- pamiętajmy, że musimy przygotować niezbędne dokumenty, w przeciwnym wypadku notarialne poświadczenie podpisu nie jest możliwe. Muszą znajdować się się na nich daty, nazwa i adres kancelarii notarialnej, podpis, jak również sama pieczęć. 

22 lipca 2022 Prawo & Podatki

0 Komentarze