Rozwód a separacja – różnice

23 listopada 2021 Prawo & Podatki

Problemy małżeńskie można rozwiązywać na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest separacja, którą można by nazwać „rozwodem na próbę”. Dzięki niej małżonkowie dają sobie czas potrzebny do podjęcia ostatecznej decyzji. Na czym dokładnie polega separacja, a przede wszystkim, czym różni się od rozwodu?

Podstawowa różnica – kiedy dopuszczalna jest separacja, a kiedy rozwód?

Idąc za radą Kancelaria Adwokacka Anna Szirch, za podstawową różnicę pomiędzy rozwodem a separacją należy uznać okoliczności, które pozwalają na skorzystanie z każdego z tych rozwiązań. Separacja jest dopuszczalna wówczas, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Natomiast rozwód możliwy jest wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Niby różnica wydaje się niewielka, jednak w prawie każde słowo ma – nieraz decydujące – znaczenie. Dlatego do właściwego zrozumienia różnic zachodzących pomiędzy rozwodem i separacją konieczne jest uwzględnienie „trwałości” rozpadu pożycia. Oczywiście przesłankę tę zawsze należy oceniać, uwzględniając okoliczności danego przypadku.

Mówiąc wprost – jak wskazuje Kancelaria Adwokacka Anna Szirch – rozwód dopuszczalny jest wtedy, gdy nie ma już żadnych szans na uratowanie małżeństwa. Jeżeli natomiast małżonkowie chcieliby dać sobie jeszcze jedną szansę, najlepszym rozwiązaniem może okazać się separacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadkach gdy jeden z małżonków żąda separacji, a drugi rozwodu – sąd orzeknie separacje. Dlatego Kancelaria Adwokacka Anna Szirch zawsze radzi ustalić te kwestie przed złożeniem wniosku do sądu. W przeciwnym wypadku, gdy sąd wyznaczy rozprawę, wnioskujący o separację może się niemile zaskoczyć.

Jakie są skutki separacji i rozwodu?

Rozwód oznacza definitywny koniec małżeństwa – oczywiście w sensie prawnym, gdyż sam związek musi się rozpaść wcześniej. W przeciwnym wypadku sąd nie orzeknie rozwodu. Natomiast separacja „zwalnia” małżonków ze wzajemnych obowiązków, jednak nie pozwala – w przeciwieństwie do rozwodu – na zawarcie nowego małżeństwa. Poza tym właściwie wszystkie obowiązki małżeńskie w czasie separacji ustają. Ma to znaczenie, chociażby w sprawach majątkowych, a małżonkowie pozostający w separacji tylko w wyjątkowych wypadkach są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Aczkolwiek muszą wywiązywać się z obowiązków alimentacyjnych wobec wspólnych małoletnich dzieci.

Kancelaria Adwokacka Anna Szirch zawsze radzi skorzystanie z separacji wówczas, gdy małżonkowie są w poważnym kryzysie, ale jeszcze nie zdecydowali się na rozwód. Separacja daje im czas do przemyślenia wszystkich kwestii i umożliwienia spojrzenie na związek z innej perspektywy i większego dystansu. To z kolei przeważnie pomaga podjąć ostateczną decyzję: o rozwodzie lub o powrocie do siebie. Poza tym warto pamiętać, że sąd znosi separację pomiędzy małżonkami na ich zgodne żądanie. Nie jest więc wystarczający wniosek, tylko jednego małżonka – drugi musi przynajmniej zgodzić się na zniesienie separacji.

Artykuł partnera

23 listopada 2021 Prawo & Podatki

0 Komentarze