Jak wypełnić sprawozdanie finansowe?

4 września 2020 Prawo & Podatki

Sporządzenie o wysłanie deklaracji finansowej w formie elektronicznej jest obowiązkiem każdego, kto prowadzi księgi rachunkowe. Wypełnienie tego dokumentu może być banalnie proste, jeśli w tym celu wykorzystamy odpowiednie narzędzia. Jak sporządzić e-sprawozdanie?

Sprawozdanie finansowe to jeden z najważniejszych dokumentów, o których sporządzeniu należy pamiętać, prowadząc działalność. Do złożenia go w odpowiedniej instytucji zobowiązane są wszystkie firmy, które prowadzą księgi rachunkowe. Dotyczy to zarówno tych, które robią to zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i tych, które dobrowolnie wybrały taki właśnie sposób. Warto podkreślić też, że sprawozdanie finansowe to obowiązek dotyczący spółek kapitałowych, a także jednoosobowych działalności gospodarczych. Dokument taki zawiera najważniejsze informacje dotyczące kwestii finansowych w firmie. Dane w nim zawarte obejmują określony okres. Sporządzenie go następuje wraz z zamknięciem ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe to dokument, którego format oraz zawartość dokładnie określona jest w ustawie. Jak więc sporządzić je tak, by spełniało wszelkie wymogi? 

Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe?

Obecnie sprawozdanie finansowe sporządzamy jedynie w formie elektronicznej. Jest tak od 2018 toku, kiedy to weszła ustawa regulująca taki waśnie sposób raportowania. Warto więc pamiętać, że ważnym dokumentem jest jedynie właśnie ten w wersji elektronicznej. Papierowy natomiast można zachować na przykład jako kopię. E-sprawozdanie sporządzone musi być według odgórnie ustalonych, określonych w ustawie struktur. W związku z tym takie zadanie początkowo może wydawać się dość skomplikowane. Na szczęście dostępne są także narzędzia pomocnicze, z których swobodnie możemy w tym zakresie korzystać. Dokładniej mówiąc, chodzi tu o program, za pomocą którego wypełnimy całe sprawozdanie finansowe, nie martwiąc się o dodatkowe formalności. 

Aplikacja do sporządzenia sprawozdań finansowych umożliwia stworzenie dokumentu w postaci ustrukturyzowanej. W praktyce oznacza to, że korzystamy z gotowych szablonów, które stworzone zostały według obowiązujących wzorów i wymagań. Dzięki temu e-sprawozdanie możemy przygotować z łatwością. 

Jakie informacje powinno zawierać e-sprawozdanie? 

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku części. W każdej z nich zadbać musimy o uzupełnienie wymaganych informacji oraz danych. Są one bardzo dokładnie określone. Każde e-sprawozdanie musi zawierać między innymi dane firmy, datę, czy podpis. Najważniejsze składniki takiego dokumentu, to jednak bardzo dokładny bilans wykazujący stan aktywów i pasywów, a także rachunek zysków oraz strat za dany okres czasowy. Ostatnim z trzech najważniejszych elementów są informacje dodatkowe, czyli wszelkie przypisy oraz objaśnienia.  

E-sprawozdanie — jak je podpisać? 

Wiemy już, że sprawozdanie finansowe sporządzić musimy w wersji elektronicznej. Tylko taka jest bowiem właściwa. W związku z tym wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie, jak właściwie uwierzytelnić taki dokument. Jak w przypadku niemal wszystkich innych dokumentów, w tym także właściwym poświadczeniem jego ważności jest po prostu podpis. Jeśli chodzi o e-sprawozdanie, użyjemy oczywiście podpisu elektronicznego. Wygenerowanie go nie jest czasochłonne. Może być to na przykład podpis za pomocą profilu zaufanego, jak i podpis kwalifikowany. W tym drugim przypadku umożliwi nam to specjalne oprogramowanie do podpisywania różnego rodzaju dokumentów.  

Artykuł sponsorowany

sprawozdanie finansowe

4 września 2020 Prawo & Podatki

0 Komentarze