Czy szkolenia BHP są ważne?

16 stycznia 2020 Praca

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przebywających w miejscu pracy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów BHP może mieć poważne konsekwencje. Brak świadomości potencjalnych niebezpieczeństw oraz brak wiedzy, jak reagować na takie sytuacje może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, niepełnosprawności, a nawet do utraty życia. Dlatego tak ważne jest rzetelne przeprowadzenie i odbycie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązkowe szkolenia wstępne i szkolenia okresowe

Każdy pracodawca, zgodnie z art. 237 3 . § 2. Kodeksu Pracy, zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków. Szkolenia wstępne są obowiązkowe dla wszystkich pracowników nowo zatrudnionych w danym zakładzie pracy oraz dla studentów i uczniów szkół zawodowych odbywających praktyki w danym miejscu pracy. Podczas takich szkoleń uczestnikom udzielany jest ogólny instruktaż mający na celu zapoznanie z fundamentalnymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w kodeksie pracy, oraz z przepisami obowiązującymi na terenie danego miejsca pracy i związanymi ze specyfiką wykonywanego zawodu.

Szkolenia okresowe

Oprócz szkoleń wstępnych, kluczową rolę odgrywają także szkolenia BHP okresowe, między innymi dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych i zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na stanowiskach kierowniczych. Celem szkoleń okresowych jest przypomnienie, aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej szczegółów na stronie internetowej https://pietrzyk-bhp.com/szkolenia-bhp/ 

Poprawnie przeprowadzone szkolenia

Szkolenie może być zorganizowane i przeprowadzone zarówno w miejscu pracy, jak i przez zewnętrzną firmę prowadzącą działalność szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Również częstotliwość oraz czas trwania szkolenia może się różnić. Dobrym rozwiązaniem jest organizacja szkolenia przez jednostkę zewnętrzną i poza miejscem pracy, ponieważ następuje weryfikacja obecności uczestników i nie są oni rozproszeni przez obowiązki związane z pracą. Kluczowe są również kompetencje kadry szkoleniowej, doświadczenie, metody kształcenia i pomoce, umiejętność przekazywania wiedzy w przystępny sposób oraz dostosowanie programu szkolenia do specyfiki wykonywanego zawodu. Szkolenie może się również kończyć egzaminami weryfikującymi efekty kształcenia i potwierdzające przyswojenie tak istotnych informacji. Dlatego tak dobrym rozwiązaniem i ułatwieniem jest korzystanie z usług firm Outsourcingowych BHP takich jak Kancelaria Prawa Pracy i BHP https://pietrzyk-bhp.com/.

Artykuł sponsorowany

16 stycznia 2020 Praca

0 Komentarze