CV na jednej stronie - To takie proste

28 stycznia 2019 Pozyskiwanie klientów

CV na jednej stronie - To takie proste

Niejednokrotnie słyszy się, że najczęściej przeglądane CV to te, które nie przekraczają jednej strony formatu A4 pozostając przy tym przejrzyste i czytelne. Problem polega na tym, że jeśli ma spełniać powyższe warunki, a Ty masz już sporo doświadczenia zawodowego, niewiele się do niego zmieści. Jak wyselekcjonować najważniejsze informacje, żeby spełnić te warunki pozostając przy tym atrakcyjnym dla pracodawcy?

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

W rubryce doświadczenie zawodowe warto wypisać jedynie dwa ostatnie miejsca pracy, ostatecznie trzy. Jeśli jesteś managerem sprzedaży, Twojego pracodawcy raczej nie będzie interesowało, czy zaczynałeś jako telemarketer w call center dziesięć lat temu. Dlatego wypisz ostatnie, ewentualnie najistotniejsze dla stanowiska, na które aplikujesz, miejsca pracy, a zamiast tego wypisz swój zakres obowiązków, programy wykorzystywane podczas ich realizacji oraz osiągnięcia. Z kolei w rubryce wykształcenie wpisz jedynie ostatnie miejsce edukacji, lata trwania i kierunek - wypisywanie szkół od liceum to jedynie strata cennego miejsca w CV. Jeżeli robiłeś studia podyplomowe lub kursy, których specyfikacja jest zgodna ze stanowiskiem, na jakie aplikujesz, możesz je dopisać w sekcji wykształcenia.

Umiejętności specjalistyczne i podsumowanie zawodowe

Dzięki oszczędności miejsca na sekcjach doświadczenia i wykształcenia, możesz również krótko wymienić posiadane umiejętności specjalistyczne przydatne na stanowisku, na które aplikujesz. Na przykład, jeżeli jesteś managerem, taką umiejętnością będzie zarządzanie większymi projektami (warto tutaj wymienić, jaki miały zasięg, iloma osobami zarządzałeś), obsługa specjalistycznych programów (na przykład: w przypadku księgowej będą to programy rachunkowe) czy biegła znajomość języków (jeżeli jest potwierdzona certyfikatami, warto o nich wspomnieć). CV należy zamknąć krótkim podsumowaniem zawodowym dotychczasowej kariery - ważne, żeby nie przekroczyć trzech linijek.

Kreator CV: https://adconnect.pl/kreator-cv

 

28 stycznia 2019 Pozyskiwanie klientów

0 Komentarze