Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje

15 maja 2023 Kredyty i finanse

​Na czym polega inwestowanie w akcje?

Chcąc opisać ryzyko związane z inwestowaniem w akcje warto wyjaśnić najpierw to, na czym dokładnie polega ten sposób inwestycji. Otóż, inwestowanie w akcje sprowadza się do zakupu akcji emitowanych przez spółki akcyjne bądź komandytowo-akcyjne po to, by z czasem odsprzedać je z zyskiem. Jest on efektem wzrostu wartości akcji, co wymaga przeprowadzenia odpowiednich analiz przed dokonaniem zakupu. Pozwalają one bowiem wybrać te akcje, które mają potencjał, by przynieść inwestorowi zysk. Bardzo ważną kwestią jest także wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej, którą może być zarówno spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe), jak i inwestowanie długoterminowe. Oba podejścia znacznie się od siebie różnią, jednak warto mieć świadomość, że w praktyce mogą być równie skuteczne.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Chcąc zacząć inwestować w akcje warto wiedzieć, że jest to forma inwestycji dostępna praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest bowiem wyłącznie posiadanie rachunku maklerskiego, czyli konta, które pozwala kupować oraz przechowywać posiadane papiery wartościowe. Konto maklerskie otwiera się u brokera, który pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Jego wybór powinien być przemyślany, ponieważ wpływa na naprawdę wiele kwestii. Przykładem mogą być chociażby możliwości inwestycyjne ponieważ rachunek maklerski powinien umożliwiać inwestowanie nie tylko w akcje GPW, ale również papiery wartościowe notowane na wielu innych światowych giełdach. Co jeszcze wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Istotnych aspektów jest naprawdę dużo, a szczegółowo zostały one przedstawione w artykule przybliżającym tajniki procesu wyboru brokera.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje

Jak wspomniano we wstępie inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, które może sprawić, że inwestor zamiast osiągnięcia zysku poniesie duże straty. Wynika to z faktu, że w odróżnieniu od depozytów bankowych w przypadku inwestowania w akcje nie występuje ochrona kapitału. W efekcie kluczowe staje się ograniczanie ryzyka, ponieważ wpływa to na skuteczność inwestycji. W jaki sposób to robić? Podstawą jest w tym przypadku przeprowadzanie rzetelnych i odpowiednich dla danej strategii analiz oraz opieranie podejmowanych decyzji inwestycyjnych na rzetelnych danych. Bardzo ważną kwestią jest także zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz systematyczne poszerzanie posiadanej wiedzy.

Podsumowując należy stwierdzić, że ryzyko poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje uzależniony jest od wiedzy i doświadczenia inwestora. Warto o tym pamiętać, chcąc osiągać wysokie zyski z inwestowania na giełdzie.

Artykuł partnera

15 maja 2023 Kredyty i finanse

0 Komentarze