Zdolność kredytowa a prowadzenie działalności

11 września 2018 Kredyty i finanse

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania zasobów finansowych, a jeśli ich nie ma w wystarczającym stopniu, także  zaciągania kredytów. Warto wiedzieć, że banki w inny sposób oceniają zdolność kredytową firm niż osób fizycznych. Jak zatem można obliczyć zdolność kredytową, gdy prowadzimy działalność gospodarczą?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolnością kredytową jest zdolność do spłaty kredytu w określonym terminie wraz z wszystkimi jego kosztami. Wszystkie banki przed udzieleniem kredytu zarówno firmom, jak i osobom fizycznym przeprowadzają dokładne analizy zdolności kredytowej klientów. 

W przeprowadzaniu analizy kredytowej zależnie od tego czy ubiegający się o kredyt jest osobą fizyczną czy przedsiębiorstwem brane są pod uwagę inne czynniki. W przypadku osób fizycznych brane są pod uwagę takie czynniki jak: wysokość i źródła dochodów, zobowiązania, liczba dzieci na utrzymaniu, a nawet stan cywilny czy status mieszkaniowy i majątkowy. Sprawdza się także historię kredytową. Osoba fizyczna może nawet sama oszacować swoją zdolność kredytową. Służy do tego celu kalkulator zdolności kredytowej. 

Zupełnie inaczej przeprowadza się analizę kredytową dla firm. W takim przypadku bierze się pod uwagę określany jako aktywa majątek firmy, strukturę kapitału, źródła finansowania, wysokość przychodów i kosztów firmy. Czasami bank może wziąć pod uwagę także inne aspekty, takie jak kwalifikacje kadry zarządzającej i pracowników czy konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, która jest dla nas jedynym źródłem dochodu bank może wymagać przedstawienia dochodu netto za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku prowadzenia działalność krócej niż rok bank może odmówić udzielenia kredytu ze względu na niepewność i nieustabilizowaną sytuację młodej firmy. W oczach banku niesie to bowiem ze sobą duże ryzyko kredytowe, a co się z tym wiąże zmniejsza szanse na kredyt. 

W takiej sytuacji przedsiębiorca może zaciągnąć tzw. szybką pożyczkę pozabankową. W niektórych sytuacjach może to pomóc firmie tym bardziej, że takie pożyczki udzielane po raz pierwszy są za darmo. 

Oczywiście początkujący przedsiębiorcy mają szansę na kredyt hipoteczny, ale nigdy nie będzie on na tak korzystnych warunkach, jak w przypadku firm o pewnej pozycji na rynku. 

Warto pamiętać, że banki przy ubieganiu się o kredyt sprawdzają również sposób rozliczania się z fiskusem oraz czy wszystkie zobowiązania z tym związane płacimy w terminie. 

 

11 września 2018 Kredyty i finanse

0 Komentarze