Zwrot prowizji bankowej – jak się o niego ubiegać?

16 czerwca 2021 Kredyty i finanse

Decydując się na zaciągniecie kredytu, bardzo często godzimy się nie tylko na określone oprocentowanie, ale też szereg dodatkowych kosztów, w tym m. in. prowizję. Prowizja za udzielenie kredytu może być stosunkowo niewielka, ale i stanowić sporą część całkowitego kosztu kredytu. Jak ubiegać się o proporcjonalny zwrot prowizji bankowej w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu? Czy na jej zwrot liczyć można również w przypadku kredytu hipotecznego?

Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu

Jeszcze kilka lat temu zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu był bardzo dyskusyjnym tematem. Kredytobiorcy, co naturalne, domagali się jej proporcjonalnego zwrotu, zaś banki zajmowały i częściowo nadal zajmują zupełnie odmienne stanowisko – uznawały prowizję jako jednorazowy koszt, który w żadnej sytuacji i w żadnej części nie podlega zwrotowi.

Wszelkie wątpliwości rozwiał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku, w którym jasno stwierdził on, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, kredytobiorca ma prawo żądać od kredytodawcy proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów kredytu, w tym m. in. zwrotu prowizji bankowej. Wyrok ten tyczy się kredytów konsumenckich do kwoty 255 500 zł zaciągniętych nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku.

Zwrot prowizji bankowej a przedawnienie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE otworzył kredytobiorcom możliwość wnioskowania o zwrot należnych środków od kredytów, które dopiero będą spłacane, jak i tych, które już zostały spłacone w przeszłości. Trzeba się jednak liczyć z tym, że takie roszczenie względem banku ulega przedawnieniu. Nie warto zatem zwlekać ze złożeniem stosownych dokumentów i ubieganiem się o proporcjonalny zwrot kosztów od spłaconego przed terminem kredytu.

Jak długi jest okres przedawnienia takiego roszczenia? Jeśli wcześniejsza spłata kredytu nastąpiła przed 9 lipca 2018 roku roszczenie względem banku przedawnia się po 10 latach. Oznacza to, że wielu kredytobiorców wciąż ma możliwość wnioskowania o proporcjonalny zwrot kosztów kredytowych za dokonanie wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego z 9 lipca 2018 roku skróciła okres przedawnienia z 10 do 6 lat, stąd też kredytobiorcy, którzy po tej dacie dokonali wcześniejszej spłaty kredytu, wciąż mają sporo czasu na złożenie w banku stosownego wniosku o proporcjonalny zwrot kosztów.

Czy warto ubiegać się o zwrot prowizji bankowej?

Czy warto się na taki krok zdecydować? Jak najbardziej, gdyż potencjalne korzyści mogą być naprawdę znaczące. Tym większe, im wyższa kwota kredytu i im szybciej dokonaliśmy spłaty posiadanego zobowiązania.

Jak przygotować wniosek o zwrot prowizji? Wystarczy zawrzeć w nim swoje dane osobowe, dane dotyczące kredytu (numer umowy kredytowej) oraz żądanie rozliczenia zobowiązania. Jeśli bank odrzuci wniosek, koniecznie zgłośmy się do Rzecznika Finansowego lub do wyspecjalizowanej w podobnych sprawach kancelarii prawnej.

Zwrot prowizji za kredyt hipoteczny

Wyrok TSUE tyczy się kredytów konsumenckich, do których włączają się również kredyty hipoteczne. W ich przypadku obowiązuje jednak zupełnie inna data graniczna – 22 lipca 2017 roku. Oznacza to mniej więcej tyle, że zwrot prowizji należy się jedynie tym kredytobiorcom, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego stosunkowo niedawno.

Wszystkie kredyty hipoteczne zaciągnięte przed 22 lipca 2017 roku pozbawione są możliwości wnioskowania o proporcjonalny zwrot kosztów przy wcześniejszej spłacie. Biorąc pod uwagę fakt, że kredyty hipoteczne zaciągane są na stosunkowo wysokie kwoty, potencjalny zwrot prowizji za kredyt hipoteczny może być naprawdę wysoki. Szczególnie w przypadku tych kredytów, które wymagały zapłacenia wysokiej prowizji za uruchomienie kredytu.

Artykuł partnera

16 czerwca 2021 Kredyty i finanse

0 Komentarze