Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

5 października 2018 Kredyty i finanse

W każdym mieście w końcu dochodzi do sytuacji, gdy ludzie, zmęczeni niesłabnącym pędem życia, w końcu decydują się na wyprowadzkę. Uciekają z zatłoczonego centrum na znacznie spokojniejsze przedmieścia lub na wieś. Zainteresowanie nieruchomościami położonymi z dala od wielkomiejskiego gwaru stale rośnie. Już od lat w takich domach mieszkają ludzie, którzy niekoniecznie musza być rolnikami. Muszą oni zastanowić się, czy ich dom i przynależne budynki gospodarcze trzeba ubezpieczyć.

Wysokość i rodzaj składki ubezpieczeniowej za tego typu nieruchomości zależy od wielu czynników. Bardzo ważna jest powierzchnia gospodarstwa i przeznaczenie działki. Cena za ubezpieczenie znacznie się różni na przykład w kwestii działek pod zabudowę i pod uprawę. Obliczenie składki wymaga również następujących danych:

 • Rodzaju ochrony
 • Wartości domu i innych budowli
 • Lokalizacji
 • Całościowej sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie nieruchomości jest przymusowe czy nieobowiązkowe?

To zależy od tego, jaki charakter ma działka i znajdujące się na niej budowle. Jeśli mowa o rolnikach, którzy czerpią korzyści majątkowe i utrzymują się z gospodarstwa, wszystkie budynki od momentu pokrycia dachem muszą zostać ubezpieczone. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku dokładnie określa zdarzenia, od których należy się odszkodowanie. Mowa tu o:

 • Powstałym na zewnątrz budynku ogniu
 • Huraganie o sile co najmniej 24m/s
 • Powodzi spowodowanych wylaniem wody ze zbiornika płynącego lub stojącego
 • Podtopieniach spowodowanych deszczem nawalnym lub spływem wód po zboczach
 • Gradzie
 • Śniegu o ciężarze przekraczającym 85% wartości charakterystycznej właściwej dla miejsca lokalizacji budynku
 • Uderzeniu pioruna
 • Eksplozji i implozji
 • Obsunięciu, zapadaniu i usuwaniu się ziemi
 • Tąpnięciach wywołanych nie z ingerencji człowieka
 • Lawinach śnieżnych, błotnych, kamiennych i ziemnych
 • Katastrofach lotniczych i przymusowych lądowaniach

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Obowiązek ubezpieczenia również istnieje, gdy całkowita powierzchnia gospodarstwa przekracza 1 hektar i podlega obciążeniu podatkiem rolnym. Gdy mowa o ubezpieczeniu domu na wsi i ewentualnie innych budynków na działce nieprzekraczającej 1 hektara, ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Czym jest budynek gospodarczy?

Według definicji Ogólnych Warunków Ubezpieczeń jest to budynek trwale związany z gruntem, wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe, położony na terenie nieruchomości, na której usytuowany jest ubezpieczony dom jednorodzinny służący do wyłącznego użytku osób zamieszkujących w ubezpieczonym domu jednorodzinnym. Takim budynkiem może być m.in. pralnia, suszarnia czy garaż wolnostojący.

Jeśli mowa o ubezpieczeniu budynku gospodarczego, kluczową kwestią jest jego przeznaczenie. Nie jest to też budynek rolniczy, jego położenie na wsi nie ma tu żadnych konsekwencji. Budynek gospodarczy można ubezpieczyć, jeśli polisa chroni dom mieszkalny.

Rozszerzanie zakresu ubezpieczenia

Takie ruch jest jak najbardziej wskazany, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzi się aktywna pracę gospodarską i posiada się znaczną ilość wartościowych narzędzi, maszyn i zwierząt. W takim wypadku dodatkowe ubezpieczenie na pewno nie zaszkodzi. Jeśli dom i budynki gospodarcze nie służą prowadzeniu działalności, nic nie stoi na przeszkodzie, by i tak je ubezpieczyć, nie tylko w podstawie, ale i w rozszerzeniu. Więcej o ubezpieczaniu domów i mieszkań przeczytasz tutaj: 

screen ubezpieczenie od ognia z auto-online.pl

Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają zróżnicowaną ofertę, ale z często spotykanych dodatków można na pewno wymienić odszkodowanie od:

 • Zniszczonego i skradzionego wyposażenia
 • Aktów wandalizmy
 • Powodzi, jeśli nieruchomość znajduje się nieopodal zbiorników wodnych
 • Przepięć (nie mylić z uszkodzeniami wywołanymi uderzeniem pioruna)
 • Przemarzania instalacji wodnej
 • Kolektorów słonecznych
 • Przydomowej oczyszczalni ścieków

Warto jest przeczytać dokumenty OWU i zapoznać się z poszczególnymi zakresami ochrony przed podjęciem decyzji o kupnie polisy dla domu i budynków gospodarczych. Co ważne, niektóre towarzystwa nie ubezpieczają stodół, obór, chlewów, kurników, stajni, magazynów i chłodni.

5 października 2018 Kredyty i finanse

0 Komentarze